Namenjena je otrokom in mladostnikom, katerih staršem so se zaradi epidemije COVID-19 dohodki znižali v tolikšni meri, da ne zmorejo več poravnati življenjskih stroškov. Še posebej to velja za družine z mladoletnimi otroki, ki so pred epidemijo živele sicer skromno, a brez dodatne pomoči, nato pa so se čez noč znašle na robu preživetja. Z Aktivno pomočjo ZPMS bomo zagotovili, da bo v teh družinah hitro poskrbljeno za ključne potrebe otrok in mladostnikov: hrana, oblačila, higienski izdelki, šolske potrebščine in tehnična oprema za šolanje na daljavo (računalnik, modem, pomoč pri plačilu naročnine za internet), kakovostno preživljanje prostega časa (letovanje/zimovanje) ter kritje bivalnih stroškov (najemnina, ogrevanje, elektrika, komunala).

Pogoj za pridobitev te pomoči je, da je stiska nastala zaradi epidemije COVID-19, za kar morajo družine priložiti dokazila, iz katerih je razviden upad dohodka zaradi izgube službe/ čakanja/ skrajšanega delovnika/zmanjšanja variabilnega dela plače, in sicer več zaporednih plačilnih list, iz katerih je razvidno znižanje osebnega dohodka ter ali sklep o prenehanju delovnega razmerja ali odločba o napotitvi na čakanje ali sklep o skrajšanju delovnega časa ali druga sprememba kakršnekoli pogodbe o delu.
Vloge bomo obravnavali sproti, tako da bo pomoč lahko čim prej prišla do družine.

VLOGA

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)