Select Page

Sklepi delavnice »Šola po meri učenca« na občinskem šolskem parlamentu v šolskem letu 2018/2019

V okviru delavnice so učenci med seboj izmenjali svoja mnenja in se v manjših skupinah dogovorili, s katerimi trditvami, ki opisujejo »Kakšno šolo si želijo?«, se strinjajo, katere trditve pa ne sodijo v opis »Šola po meri učenca«.

Kakšno šolo si želimo? Strinjamo se z naslednjimi trditvami:

Vsaj ena ura na dan bi morala biti preživeta na prostem in posvečena gibanju.

Večkrat bi se morali učiti na prostem (učilnica v naravi).

Ure bi morale biti namenjene tudi učenju življenjskih veščin (gospodinjska opravila, načrtovanje in organizacija dogodka …)

Učenci bi morali imeti več priložnosti za razvijanje svojih močnih področij.

V času pouka bi morali manj sedeti in se več gibati ter se učiti preko gibanja.

Učitelji bi morali ocenjevati napredek učenca pri posameznem predmetu, ker ocene niso pokazatelj znanja.

V šolskem letu bi morali imeti več dni dejavnosti (naravoslovne, tehnične, kulturne, športne…).

Učitelji bi morali biti bolj dostopni za vprašanja učencev – govorilne ure za učence izven pouka.

Vsak razred bi moral vsako leto izvesti vsaj en skupen razredni projekt (krepitev povezovanja).

Učbeniki bi morali biti dostopni preko spleta, ali pa bi imeli dvojne učbenike (v šoli posebej in doma posebej, posledica – lažje torbe).

Nacionalna preverjanja znanja bi se morala ukiniti.

 

Ne strinjamo se z naslednjimi trditvami:

V šoli bi morali biti telefoni prepovedani, razen v učne namene.

Učenci bi morali sodelovati pri čiščenju šolskih prostorov.

Učenci bi svoje znanje morali izkazati le enkrat oziroma prvič, brez možnosti nadgrajevanja.

Ocenjevanje bi moralo biti za vse enako, brez prilagoditev.

V šoli bi morali več pozornosti posvečati zdravi prehrani.

Učenci bi morali sedeti mirno in v tišini.

Šola bi se morala odpreti 10 minut pred začetkom pouka.

(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost